ภาวะธำรงดุลของร่างกายมนุษย์ และสารสื่อประสาทในสมอง

การรักษาสมดุลของร่างกายหรือภาวะธำรงดุล (Homeostasis) เป็นหัวใจสำคัญของวิชาสรีรวิทยาและเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนและการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากการเกิดโรคมีสาเหตุมาจากความผิดปกติ
Ebook
ลด 20%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
120
96
Coin
120
96
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 20%

หนังสือแนะนำ