การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน

จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในรายวิชา สส.332 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2552
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
340
Coin
340
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
340
Coin
340
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ