Brand Story doing Wins สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่า ไม่เท่าลงมือทำ

การสร้างแบรนด์ในยุคนี้ แค่ใช้ Storytelling อาจไม่พอ! เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นสาวกด้วยการลงมือทำจริง แล้วแบรนด์จะอยู่ในใจไปตลอดกาล
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ