คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

ตำราคู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก (Handbook of Clinical Anatomy) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ใช้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบรายวิชา ทบทวนความรู้พื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิก
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
140
Coin
140
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
140
Coin
140
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ