เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
160
Coin
160
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ