Kaizen Best Practice

หนังสือที่รวบรวมบทความ ตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็นของสถานประกอบการชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ภายในเล่มมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นภาคการผลิต และภาคบริการ โดยมีกรณีศึกษาถึง 28 กรณีศึกษา
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
209
Coin
209
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
2 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
209
Coin
209
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ