รวมผลงานวิชาการกว่า 40 ปี ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เล่ม 5 สภาพแวดล้อม: ชุมชนเมือง-ความน่าอยู่อาศัยและความยั่งยืน

สถาปนิกเป็นนักวิชาชีพที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับสังคมและสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งกำหนดจากงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการของปัจจัยต่าง ๆ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
430
Coin
430
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ