S.C.I. ทีมพิฆาตทรชน ภาค 1 เล่ม 3 (ePub)

ไป๋อวี้ถัง จ้องมองใบหน้าของจั่นเจาเงียบๆ ฟ้ามืดลงและค่อย ๆ สว่างขึ้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวในที่สุดขนตายาวของจั่นเจาก็เริ่มสั่นไหว ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นและมองมาที่เขาอย่างสะลึมสะลือ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
315
Coin
315
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
315
Coin
315
บทนำ
-
Ebook