องค์การและการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

การบริหารจัดการองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ของทุกสถาบัน เป็นส่วนที่มีความสำคัญและความจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
Ebook
ลด 20%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
140
112
Coin
140
112
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
9 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 20%

หนังสือแนะนำ