ไปตายด้วยกันไหม

ออกใหม่
หนุ่มสาวสิบสองคนมารวมตัวกันเพื่อฆ่าตัวตายหมู่ แต่สิ่งที่ขัดขวางกลับเป็น "ศพที่สิบสาม"
บทนำ
-
Ebook