พูดเป็น ชีวิตเปลี่ยน

งานเขียน How to เกี่ยวกับวิธีพูดในลักษณะต่างๆ ที่ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ตัวผู้พูด และทำให้ผู้ฟังหรือรู้สึกดี อันจะทำให้การอยู่ร่วมพบปะสังสรรค์กันเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเอง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
189
Coin
189
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
4 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook