คู่มือสร้างนวัตกรรมใน 4 สัปดาห์

คู่มือเพื่อการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาและร่วมลงทุนที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมระดับโลก
Ebook
ลด 15%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
300
255
Coin
300
255
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 15%

หนังสือแนะนำ