หนังสือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและความท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีมีสภาพความเป็นอยู่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้ผู้ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่ง
แปลโดย :
-
สำนักพิมพ์ :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook