การแกะสลักและจัดผักเครื่องจิ้ม

รวมเทคนิคการแกะสลักผักหลากหลายชนิดด้วยกัน โดยในเล่มได้ให้รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนวิธีการทำโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักดอกไม้ เช่นดอกกุหลาบ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
102
Coin
102
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ