การบริหารการเปลี่ยนแปลง

นี่คือหนังสือที่ได้ให้ข้อแนะนำและเครื่องมืออันทรงคุณค่า ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมทั้งความเปลี่ยนแปลง ระดับความตึงเครียด และแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นได้ โดยผู้บริหารจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เริ่มจากการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
230
Coin
230
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
230
Coin
230
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ