เส้นทางชีวิตออกแบบได้

“เมื่อวันนึงเราเข้าใจว่าการรักและรู้คุณค่าของตัวเองสำคัญมากเพียงใด เราจะสามารถออกแบบเส้นทางชีวิตที่เราต้องการได้อย่างแท้จริง และเมื่อทุกคนรักและรู้คุณค่าของตัวเองมากพอ โลกที่เราอยู่นี้จะกลายเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน” ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เราชอบ หรือรักอะไรอย่างแท้จริง ชีวิตยังไม่เติมเต็ม เส้นทางที่เราเดินมาแล้วใช่เส้นทางที่เราตัองการหรือไม่ อยากมีความสุขและสมดุลในชีวิตต้องทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหันกลับมารักตัวเอง และสามารถออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนยอดเยี่ยม มีคุณค่าและศักยภาพไร้ขีดจำกัด เราจะยอดเยี่ยมเพียงใด ถ้าเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง ผู้เขียนมุ่งมั่นให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันส่งต่อ และแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป หนังสือเส้นทางชีวิตออกแบบได้ จึงเป็นหนังสือทางเลือกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทบทวนรูปแบบการใช้ชีวิต การทบทวนความต้องการ และคุณค่าที่แท้จริง ว่าเราเป็นใครกันแน่ เพื่อที่เราจะสามารถออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เราเรียนรู้การตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น การสืบค้นความต้องการที่แท้จริง การกำหนดความเชื่อ ค่านิยมสู่ความสำเร็จในรูปแบบและหนทางที่เรากำหนด สู่การออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง
แปลโดย :
-
Tags :
-
สำนักพิมพ์ :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
10 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-