ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์ แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่การรักษาด้วยยามีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้พัฒนาไปเร็ว
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ