เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แนวคิด ทฤษฎี ตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
175
Coin
175
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ