เมนูสุขภาพ ลดเค็ม...ลดมัน

จากรายงานการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของคนไทย ของกรมอนามัย ปี 2552 พบว่าคนไทยได้รับโซเดียมจากการกินอาหารมากถึง 4,351.69 มิลลิกรัม/วัน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
Coin
0
ดาวน์โหลด
52 ครั้ง
อ่านแล้ว
1k ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
Coin
0
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ