I - San Coolinary Cool อีหลี Gastronomy อีสาน

ออกใหม่
"อาหารอีสานเป็นอาหารที่เชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิต สื่อถึงความพอเพียงและเรียบง่าย โดยการหยิบจับวัตถุดิบใกล้ตัวตามฤดูกาล นำมาปรุงอาหาร (Culinary) ต่อยอดด้วยภูบิปัญญา ผสานเข้ากับความเท่ (Cool)"
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
Coin
0
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ