การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1

กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน การหล่อเย็นแม่พิมพ์ กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีด
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
169
Coin
169
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook