การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ : Knowledge Management For Business Firms

ความรู้ที่เป็นศักยภาพในการแข่งขันที่อยู่ภายในองค์กรของท่านที่เห็น ๆ กันอยู่อย่างชัดแจ้งนั้น ถูกจัดการให้เกิดการเสริมแรงเสริมความสามารถในเชิงธุรกิจแล้วหรือยัง ?
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
9 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ