คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร

คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของล้านนาจากปรากฎการณ์ทางด้านการเมือง
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ