นาคยุดครุฑ : "ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาว มากกว่าภาพผิวเผินที่ปรากฎหรือรับรู้รับฟังมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้ามพ้นมายาคติทางชาติพันธุ์ต่างๆ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
149
Coin
149
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
149
Coin
149
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ