คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ

แบบฝึกพัฒนาภาวะผู้นำ & EQ สำหรับผู้นำที่ดีที่สุดจากฮาร์วาร์ด หนังสือที่ผู้นำทุกคนควรอ่าน!
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ