การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Logistics and supply chain management

เนื้อหาภายในเล่มเป็นการอธิบายความหมายและบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
15 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ