การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Logistics and supply chain management

เนื้อหาภายในเล่มเป็นการอธิบายความหมายและบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
1 ครั้ง
อ่านแล้ว
76 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
บทนำ
-
Ebook