การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
245
Coin
245
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ