คู่มือนักเดินทางโอกินาวา

ที่นี่คือดินแดนแห่ง "ท้องฟ้าสีน้ำเงินและทะเลสีคราม" เป็นหมู่เกาะซึ่งได้ชื่อว่างดงาม ทั้งบนบกและใต้ห้วงสมุทร เพราะที่นี่คือ "โอกินาวา" (Okinawa) เกาะที่อาบอิ่มด้วยธรรมชาติ สายลมเย็น แสงแดดอุ่น
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
209
Coin
209
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ