เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อธิบายขั้นตอนการก่อสร้างอาคารทั้งหลังเป็นลำดับตามแบบก่อสร้างจริง เสริมด้วยเทคนิคการก่อสร้างแต่ละส่วนของอาคาร โดยจัดขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นงวดตามการส่งมอบงานให้รายละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอนการก่อสร้างนำไปปฏิบัติได้จริง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
149
Coin
149
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ