อวกาศยาน และเทคโนโลยีอวกาศ เบื้องต้น (Aaerospace, Rocket Engines & Space Technology Primer) เล่ม 1

สำหรับผู้สนใจ ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
200
Coin
200
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
3 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ