การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด

เน้นภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ