Safety 52 Weeks

ห้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพในสถานประกอบการ แบ่งเป็นส่วนเนื้อหาและคำถาม ซึ่งมีทั้งหมด 52 หัวข้อ ใช้เรียนสัปดาห์ละ 1 หัวข้อ ก็จะเท่ากับ 52 สัปดาห์ หรือ 1 ปี
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
249
Coin
249
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ