คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกอบด้วย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
270
Coin
270
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
270
Coin
270
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ