เจาะเนื้อหา ปลัดอำเภอ (สั้นกระชับ / อ่านง่าย / ตรงประเด็น / เป็นปัจจุบัน / และครอบคลุมทุกวิชาที่ออกสอบ)

ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ