หลังม่าน Behind the Scenes ฉบับปรับปรุง

เรื่องระหว่างผมกับปราณ มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้สุดชีวิต เพราะผมกำลังกลัว กลัวว่าเมื่อความลับนั้นไม่ใช่ความลับแล้ว บางสิ่งที่เคยมีจะหายไป...
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
315
Coin
315
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook