ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Book I 2000-12 : English Communication

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญทั้งไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในการสนทนา
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
75
Coin
75
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
75
Coin
75
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ