พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน

ให้ความรู้และความเข้าใขเกี่ยวกับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แต่ละช่วงเวลาผ่านงานอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา 3 ประเภท คือ 1.งานสถาปัตยกรรม 2.งานประติมากรรม 3.งานจิตรกรรมฝาผนัง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
384
Coin
384
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ