คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ