ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น

รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการให้การปรึกษาและการจิตทำบำบัดหลากหลายทฤษฎี ครอบคลุมทุกทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิดที่สำคัญ กระบวนการให้การปรึกษา และบทบาทหน้าที่
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
279
Coin
279
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
4 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook