เงินตรา ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้เรื่องเงินสกุลต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศอาเซียน ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ภาพประกอบสวยงาม
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
119
Coin
119
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ