คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกอบด้วย ภาคความรู้ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ