คู่มือสอบนักการทูต

ออกใหม่
ประกอบด้วย วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (100 คะแนน) ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ข้อ วิชาควรรู้สำหรับนักการทูต (100 คะแนน) ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ข้อ บังคับทำ 1 ข้อ และเลือกทำ 2 ใน 3 ข้อ ฯลฯ
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ