ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ตำราเรื่อง“ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก” เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พศ. 051 เภสัชวิทยาเบื้องต้น ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมศาสตร์เกี่ยวกับยาที่นำมาใช้รักษาผู้ที่มีระดับไขมันในเลือด
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
100
Coin
100
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ