ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้การเตรียมการสอบคัดเลือกในระดับปริญญาโทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยเนื้อหาของหนังสือจะเน้นไปในการทบทวนความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสอบ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
155
Coin
155
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
155
Coin
155
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ