เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy

เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคำนวณดอกเบื้อย การหาข้อมูลปัจจุบัน การหามูลค่ารายปี...
Ebook
ลด 5%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
140
133
Coin
140
133
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
1 ครั้ง
อ่านแล้ว
54 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 5%

หนังสือแนะนำ