คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี

ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ