คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน

ประกอบด้วยระเบียบสำนญายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ส.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่เกี่ยวกับสารบรรณ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ