คู่มือสอบทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค

ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ