คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในตำแหน่ง (180 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน ฯลฯ ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ