คู่มือสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนยุธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ